is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gangel, B , 97.

Gansfort, Joh. Wessel, 6.

Geer, Prof. de, 195, 227.

Gehne, 87, 88, 89.

Gelder, Karei v-, 8.

Gelder, Weduwe van, S6, 87.

Gerretsen, H. A , 93, 203—205.

Gerretsen, A. L., 296.

Gerth v. Wijk, Dr. J. A., 194.

Gevoelens, Rekenschap van, 210.

Gezelschappen, Onderwijzers- 80.

Gezindheidsscholen. Openbare, 105.

Gieseke, H. F., 167.

Goes, 103, 142.

Gouverneur. Versjes van, 198.

Golterman, F., 90.

Goudriaan, Tets van, 151.

Graaf, J. H. v. d., 292.

Gratema, 176.

Gregorianen, 9.

Groen v. Prinsterer, Mr. G., 104,150,159,

164, 170, 207—215.

Grondwet der opvoeding, Christelijke, 16. Gunning, Dr. J. H., 189, 291.

H

Hagt, Ds. H. v. d., 291.

Haas, Ds. de, 164.

Hall, Minister van, 115, 116.

Hamelsveld, IJ. v., 33.

Hartsinck, X., 96.

Hasebroek, Ds. 110.

Heemskerk minister, 2015, 222, 269.

Heemskerk, Mr. Th., 273, 275, 277.

Heemskerk, Ministerie, 272.

Hegius, Alexander, 10.

Heins, H. J. v. d., 53, 145.

Heldring, Ds. O. G„ 104, 109, 114, 116,

120, 136, 141, 148, 266.

Heldring, Ds. L., 291.

Hendrik, De brave, 54.

Heraut, De, 219.

Hespel, Hendrik v. d., 41.

Hoedemaker, Dr. Ph. J., 185.

Hofacadeuue, 4.

Hofstede de Groot, 69,81,111, 149 151.

Hogerzeil, Ds. H. V., 185.

Hoksbergen, 72.

Hol werd, 180.

Holt, H. op 't, 171.

Hommerts, 154.

Hoog, W. G., 38.

„Hoop des Vaderlands," De, 201.

Hoor, J. F. ten, 171.

Houtam, H., 31.

Hulshoff, A., 29.

Husen, K., 195, 261.

Huydecoper, T. C. R., 81.

Huygens, C., 25.

I.

Imulier, Burgemeester, 162.

Inspecteur, 252.

iB.selt, v. Dain v., 105, 127.

K..

Kamer, Tweede in dubbelen getale, 73. Kappeyne v. d. Coppello, 205, 224, 226,

227," 230, 233—236, 238, 269, 278. Karei V, 10.

Karei de Groote, 3, 4.

( Karei X, 60.

Karloman, 3.

Kathedraalscholen, 5.

Keizerscholen, 2.

Kempenaer, Wetsontw. de, 111.

Keinpis, Thomas a, 10.

Kerkhervorming, 10.

Keuchenius, Mr. L. W. C., 175,176,212. | Klaarkamp, 5.

Klaassen, M., 25.

Klein, J., 167.

Knoll, Dr., 139.

j Koelman, J., 26.

j Koetsveld, Ds. van, 114.

; Kügel, Ds., 218.

! „Koning en vaderland", Vereen., 114,119. i Kooten, Th. v., 42.