is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Smits, J. D., 80.

Societeitsschool Charitable, 'J0.

Splitsing, Facultieve- der Staatsschool,106,

107, 113.

Sp'oelstra, J., 297.

Stahl, Dr. F. J., '-11.

Stolk, A., 90.

Stoke, M., 7.

Strabbe, A. B., 24.

Stralen, H. v., 44, 51.

Sypkens, Ds. G. J., 139, 144.

Swaef, J. de, 24.

Swinderen, Van, 81, 100.

T.

Tacitus, 1,

Talma, 2.

Tellegen, Mr. B. D. H., 150, 212. Testament, Chr. Hist., 213, 214. Theesing, Ds., 290.

Theodulf, 4.

Theunis, Moederschool op St., 87. Thierscli, 68.

Thorbeeke, 97, 111, 122, 142, 143, 160. Tinholt, Ds. L. 191.

Tip, Schoolopziener, 244.

Toorenenbergen, Dr. J. J. v., 106, 177, 188, 218.

Torck baron, heer v. Roozendaal, 63.

U.

Uithuizen. 103.

Unie: „Eene School met den Bijbel", 240— 242.

Unie", Tijdschritt „De, 80.

Unie van Utrecht, 12.

Unie v. Chr. O. en O. in Nederland, 298.

Unierapport, 305.

Uniecollecte, 241.

Universiteit, Keizerlijke, 52, 53.

V.

Vaceinedwang, 142.

Valekooch, D. A., 21.

Vargas, .1 uan de, 166, 167.

Vatebender, 6. C. C., 31.

Veen, Dr. S. D. van, 276, 277. Veen—Vos, Voorstel, 288.

Vereeniging v. Chr. O. en O. in Nederland,

108, 294, 304, 317.

Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs, 132.

Vereeniging in het belang der inw. zending, 131, 132.

Vereeniging voor Ger. Schoolonderwijs, 171—174.

Vereeniging ter bev. v. Volksonderwijs in

Nederland, 192.

Vereeniging ter bev. v. Volksonderwijs in

Friesland, 192.

Vereeniging voor Christ. Volksonderwijs,

292, 293.

Verschuur, J., 24.

Verwey, B., 28.

Vethake, 93.

Visser, Dr. J. Th. de, 288, 291.

Visser Smits, D. de, 91, 168.

Visser Smits, J. D. de, 317.

Visser, H. W. C. A., 48, 57, 58, 62.

Volkspetitionnement, 229.

Voorhoeve H.Czn., J., 108,193—195,221,

252, 253.

Voerman, J. H., 167.

Vos Azn., Dr. G. J., 171, 274—277,290. Vrije School, De, 316.

W.

Walter, 1.

Wanswerd, 161.

Warnefried, Paul, 4.

Wassenaar, Oud-, 116, 157.

Weergalm, 95.

Weiland, Mej. J. J., 141.

Weiland, Pieter, 43.

Wester, H., 39.

Westerbaan, J., 2a.

Wezel, Synode van, 11. Wigeri, J., 38.