is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat in de volgende regelen wordt aangeboden, is slechts in beperkten zin eene vertaling te noemen. Het is de vrije, zeer vrije bewerking van twee Engelsche boekjes, wier inhoud hier met eenige oorspronkelijke bladzijden van mijne hand tot één geheel is vereenigd. Eén van deze beide, verschenen in 1899 onder den titel: Embroidery or the Craft of the Needie, is geschreven door den heer W. G. Paulson Townsend, leeraar aan de Royal School of ArtNeedlework te Kensington. In tal van illustraties met uitvoerige beschrijving geeft deze hier een helder beeld van de voortbrengselen dier bekende school, die zulk eene groote beweegkracht is geweest in de tegenwoordige Renaissance der borduurkunst.

Het tweede boekje, dat eerst kortelings, in 1900, werd uitgegeven, dankt zijn ontstaan aan den heer Levvis F. Day , eenen schrijver ook ten onzent wel bekend onder hen, die de nieuwere litteratuur op het gebied der stijlen ornamentleer met eenige aandacht plegen te volgen. Wij noemen hier slechts met een enkel woord uit het vele, dat

van dezen vruchtbaren auteur het licht zag, zijne Short naber, De Borduurkunst. 1