is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lessons on the Arts not fine, indertijd door Vosmaer voor Holland bewerkt onder den titel: De Kunst in het dagelijksch Leven; zijne Text-books of ornamental Design; zijn Nature in Ornament. Deze alle zijn pittig gesteld, boeiend geschreven en uiterst aanschouwelijk door de talrijke eigenhandige teekeningen, in nauw verband met den tekst. Alle ook bevatten zeer veel, dat onmiddellijk van toepassing is op de fraaie naaldwerken, sommige geven zelfs een geheel hoofdstuk, dat voor de bespreking der textiele kunst in hare verhouding tot het behandelde onderwerp is afgezonderd. Dat deze fijne opmerker en kundige ornamentist thans ook een werk ten beste geeft, geheel aan de borduurkunst gewijd, is voor de beoefenaarsters van het Kunstnaaldwerk eene groote aanwinst te achten. Het is dit te meer, omdat het Engelsche borduurwerk dank aan den invloed van uitnemende kunstenaars als Willam Morris, Burne Jones, Walter Crane en anderen meer, die zeiven tal van patronen ontwierpen en bovendien nauwlettend over de uitvoering waakten, zoo heel hoog staat, wat betreft een juist begrip en eene oordeelkundige, welberedeneerde toepassing van de wetten en eischen der stijl- en ornamentleer op het naaldwerk: een punt, waaromtrent onze werksters nog dikwijls weifelend zoeken en tasten.

Toch scheen het niet geraden onzen Hollandschen borduursters en patroonteekenaarsters eene letterlijke vertaling