is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BORDUURKUNST EN DE BORDUURSTEKEN.

De borduurkunst is zoo oud als het gebruik van de naald, en de naald kwam in gebruik, zoodra de oudste menschen er toe overgingen om met eenen scherpen doorn, eene spitse vischgraat, of wat dan ook, huiden en bladeren samen te naaien voor eene bedekking. Schikten zij daarbij de steken, waarmede zij dit deden, tot eene soort van patroon, zooals men dit bij grof werk bijna onwillekeurig doet, zoo werd naaien reeds dadelijk een borduren.

Het woord borduren wordt in vagen, algemeenen zin gebruikt voor iedere versiering door middel van de naald niet alleen, maar ook voor versiering, die met de naald niets van doen heeft. Dit kan tot begripsverwarring aanleiding geven, al moge het dan ook waar zijn, dat de borduurkunst ©enerzijds verwant is aan het tapijtwerk, dat men een borduursel met de weversspoel zoude kunnen noemen en andererzijds met de maaswerken en de kant, die öf geheel en al naaldwerk zijn, opgebouwd uit steken in de lucht, punto in aria, zooals de Italianen zeggen, of een vlechtwerk, dat geheel buiten de naald omgaat.

In het gewone spraakgebruik verstaat men bovendien onder borduren eene oppervlakkige, overtollige versiering.