is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeken van opus dit en van opus dat, tot men zich afvraagt, hoeveel van al die geleerdheid op werkelijke kennis berust. Want men behoeft zich niet eens al te zeer te verdiepen in de studie van beschrijvingen van geborduurde gewaden aan oude chronieken ontleend, om te zien, dat onder gelijkluidende, verheven klinkende Latijnsche namen, volstrekt niet altijd hetzelfde wordt verstaan. Alle schrijvers, die dit onderwerp behandeld hebben, komen daarin overeen, dat het zoo moeilijk is de steken, waarvan de chroniekschrijvers gewag maken, te onderkennen, omdat deze mannen waarschijnlijk niet met de techniek van het borduursel, dat zij beschreven, bekend waren en allicht verkeerde namen aan de steken gaven. Wat opus filatorium eigenlijk was en wat opus araneum blijft duister en het veelbesproken opus anglicum onderscheidde zich waarschijnlijk door geenen enkelen bijzonderen steek van middeleeuwsch werk elders in Europa uitgevoerd. De verschillende borduursteken zijn waarschijnlijk alle afkomstig uit het Oosten.

Voor een goed overzicht der borduursteken is het echter volstrekt noodzakelijk ze te rangschikken en in groepen te verdeelen. En als wij ze in hunnen grondvorm bezien, blijkt het duidelijk, dat ieder voor zich door zijne eigenaardige kenmerken behoort tot eene scherp afgebakende groep of klasse, die dan onder haren eigen naam kan worden besproken.

Wij kunnen de borduursteken op allerlei wijzen indeelen: naar hunne afkomst, naar hunnen vorm, naar hun gebruik. Maar de meest natuurlijke wijze van indeeling is