is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden zonder met het gebruik der naald ten volle vertrouwd te zijn. Men moet de verschillende wijzen, waarop een patroon kan worden gewerkt, wèl kennen, om met juistheid en zekerheid te kunnen beslissen, hoe in ieder gegeven geval moet worden gewerkt.

Sommige steken voldoen aan enkele bepaalde vereischten en aan die ook alleen. De patroonteekenaarster moet weten, welke steek aan een bepaald doel beantwoordt, of zij zal van de borduurster noodeloozen arbeid vergen en bovendien nog haar oogmerk missen. Men moet wel bedenken, dat het karakter van een fraai stuk borduursel afhankelijk is van den steek en dat dus ook het patroon een bepaald soort van steek tot grondslag nemen moet.

Men zoude eenen steek kunnen noemen, den draad, die op de oppervlakte der stof zichtbaar blijft, nadat de naald is doorgetrokken.

En de eenvoudige, echte steken, die de grondvormen zijn van tal van varianten, zijn niet zoo talrijk, als het schijnt. Zij zijn terug te brengen tot enkele weinige typen, zooals in de volgende hoofdstukken blijken zal.