is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vulling wel regelmatig over de draden is afgeteld, maar waarvoor de omtrek toch vooraf op het gaas moet worden geteekend, brengen ons reeds op de grenzen van het borduren met den platten steek. Evenzoo behoort de vulling van de swastika en van het ruitje daarnaast reeds minder tot den kruissteek dan tot het open werk, dat wij in het volgende hoofdstuk kortelijk willen bespreken.

Verwonderlijk fraai kruissteek borduursel heeft men in vroeger eeuwen gewerkt op linnen met zijde van ééne enkele kleur — rood, groen of blauw — en gewoonlijk door den achtergrond te bewerken en voor het patroon de stof open te laten. Men deed zoo in landen ver van elkander verwijderd , maar toch waarschijnlijk niet zonder onderling verkeer. Inderdaad is de invloed van de Oostersche kunst op onzen Westerschen smaak zoo groot geweest, dat zelfs kenners dikwijls in twijfel zijn, of een bepaald stuk naaldwerk van Turkschen of Italiaanschen oorsprong is. Kenmerkend voor het Italiaansche werk is echter dikwijls de vooraf gewerkte omranding der ornamentvormen met den stiksteek of den steelsteek, waardoor men het hoekige van den kruissteek, waarmede de grond werd ingevuld, zocht af te ronden.