is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorzichtige van het open werk volstrekt noodzakelijk het verloop der steken vooraf te berekenen om niet door noodelooze hulpsteken aan de keerzijde der stof het doorschijnende toch weder verloren te doen gaan. Om dezelfde reden is het hoog noodig om bij de omranding van het vakje in den rechter bovenhoek van fig. 3 met den quadraatsteek den draad eenen bepaalden weg te laten nemen; hier het best in eenen heengaanden en eenen teruggaanden toer, waarbij men achter de stof steeds in diagonale richting oversteekt, zoodat aan de voorzijde in den eersten toer de lijn trapsgewijze ontstaat. De quadraatsteek is zeer geschikt voor vlakverdeeling, begrenzing en afscheiding.

De blokjes binnen den rand van quadraatsteken met hunnen eenigszins zeshoekigen vorm behooren tot eene soort van vlakvullingen, zooals die door de vrouwen in Perzië veel gewerkt wordt met witte zijde op linnen. Dergelijk borduursel is uiterst loonend en zeer karakteristiek; de verscheidenheid van damaststeken, waarover het beschikt, is zeer groot. In hoe sterker mate men de weefseldraden van en tot elkander schuift, hoe krachtiger het verschil tusschen de doffe, matte en de doorzichtige partijen van het werk.

Dergelijke invulsteken vindt men ook, met de uiterste fijnheid toegepast, bij het zoogenaamde point-clair werk, dat ten onzent reeds in den bloeitijd van het pronklievende Bourgondische hof veel beoefend word en dat nog in het begin der negentiende eeuw de gewone versiering was van fijne halsdoeken, kragen en mouwen. Fig. 5 geeft er eene fraaie proeve van. Ook hier zijn de steken gebaseeid