is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijze van het eene stokje naar het andere overgaande, om hulpsteken zooveel mogelijk te vermijden. Hardangerwerk voldoet het best als achtergrond; het daarop uitgespaarde patroon zal dan sterk en krachtig spreken.

In den bovensten rand van de rechterhelft van fig. 4 zijn in liggende en in staande richting zooveel draden weggesneden, dat slechts enkele horizontale en verticale draadbundels overbleven, juist wat noodig was om tot steunpunt te dienen voor het spannen der bogen, heele en halve cirkels, waarmede men het patroon verder wilde uitwerken. Dat de bewerking van dezen point-coupé als als van zelf leiden moest tot de vervaardiging van genaaide kant, ligt voor de hand. Instede van de hulpdraden daartoe op tijdroovende wijze te vormen door het uithalen van draden uit eenen lap linnen, ging men er weldra toe over de noodige steundraden voor de hoofdlijnen op te rijgen langs de omtrekken van een op perkament geteekend patroon. De kant, als zelfstandig weefsel wel te onderscheiden van de stof versiering, de borduurkunst, behield om de hierboven aangegeven wijze van ontstaan, in hare oudere soorten nog lang de traditioneele geometrische figuren, die door het uithalen van draden uit een linnen weefsel geboden zijn. Alleen bij zeer nauwkeurig onderzoek kan men bij point-coupé, of punto-a-reticella zooals hij ook wel genoemd is, vaststellen, of hij op de eene of op de andere wijze is tot stand gebracht. Eerst veel later vormde de kant zich hare eigene ornamentiek met dikwijls zeer realistische blad- en bloemvormen.