is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarin, dat hier bij het werken de draad boven de naald bleef, zooals bij fig. B is afgebeeld. Deze wijze van be-

werking heeft het nadeel, dat de draad zich daarbij los draait en telkens opnieuw moet worden ingedraaid. Eene aldus gewerkte lijn is daardoor altijd wat ruiger en minder glanzig. De steek kan evenwel nog eene toepassing vinden bij het omranden van vlakvullingen. Het vage en doeze-

I o —

Fig. B. lig© van veel werk komt

wel eens voort uit een gedachteloos door elkander gebruiken van dezen variant en den eigenlijken steelsteek. A en B vlak tegen elkander gewerkt, vormen samen als een gevlochten koordje.

Voor de korte lijnen aan weerszijden van de krullen op den proeflap, waardoor eene veel krachtiger teekening

wordt verkregen, heeft de naald de stof niet öp de lijn van het patroon, maar daaronder en daarboven opgeno-

Fig. C. men, zie fig. O.

Aan de keerzijde verkrijgt men dan ook geene stiksteken, maar korte, schuine steken.