is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide draden samen doorhaalt, zoo zal bij den schakel, die op deze wijze wordt gevormd, de lichte draad verdwijnen en alleen de lus van den donkeren draad zichtbaar blijven. Bij den tweeden steek houdt men den lichten draad vast en laat den donkeren glippen, zoodat een lichte lus ontstaat. Deze tooversteek, zooals men hem wel heeft genoemd, is niet nieuw. Hij komt voor in Perzisch, Indisch en Italiaansch werk; bij het laatste vooral als omranding van application.

Eene zigzaglijn, zie op fig. 9. de lijn vlak onder den tooversteek, verkrijgt men door iederen kettingsteek in diagonalen stand afwisselend naar rechts en naar links te werken.

Om den kabelsteek te werken, zie den boog onder de drie rijen kettingsteek, houdt men den draad naar rechts; steekt de naald in, met de punt naar beneden gericht, even onder

het uitgangspunt; neemt eenige draden van de stof op; voert den draad van rechtsnaar links door den zoo juist gelegden steek; legt hem naar links onder den linkerduim; steekt de naald weder van

Li-

i'üuiii» naar iiiikö

Flg' D- door den steek in

wording, waarbij men eerst op het allerlaatst den draad

naber, De Borduurkunst. 3