is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of het naald- of tambourwerk is), volgt men gewoonlijk den omtrek van het patroon, ketting binnen ketting, tot het blad, of wat anders het zijn moge, geheel gevuld is. Zie de palmet op fig. 9. De steek leent zich zeer goed voor gebogen, zelfs golvende, lijnen, zooals die veel bij Grieksche banden voorkomen en werd daarvoor bij de Grieken reeds vier, vijf eeuwen vóór onze jaartelling gebruikt.

Het tambourwerk hebben wij aan de Chineezen te danken, naar het heet; maar het is hier in Europa vroeger ook veel gebruikt, zelfs misbruikt. Als men er eens den slag van heeft, vordert tambourwerk zeer snel, bijna in één zesde van den tijd, dien men er met de naald voor noodig heeft. Dan heeft het ook nog het voordeel van zeer duurzaam te zijn en van toepassing zoowel op zware als op dunne stoffen. Ongelukkigerwijze doet de naaimachine iets dergelijks zóó gelijk en zóó snel, dat zij het zuivere handwerk heeft verdrongen. Toch behoeft dit er niet om ter

zijde te worden gesteld.

Fig. 9 geeft behalve den steelsteek en den kettingsteek in

verschillende vormen ook nog drie varianten

van aen KnoopFig. F. .

jessteek te zien.

Onder aan dezen proeflap vindt men eene lijn met knoopjes,

3*