is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VISCHGRATENSTEEK.

Met den vischgratensteek bedoelt men gewoonlijk die afdeeling van steken, die in vorm eenige verwijderde overeenkomst hebben met de ruggestreng van eenen visch. Zooals blijkt uit den proeflap fig. 13 kan de vischgratensteek dicht aanéén en wijd uitéén worden gewerkt, maar in het laatste geval verliest hij wel iets van zijn kenmerkend karakter. Men kan er fijne lijnen mede werken; maar hij is toch beter geschikt voor banden en voor eenigszins symmetrische, spits toeloopende vormen, zooals de smalle blaadjes op fig. 13.

De meest gewone vorm, dien wij flanelsteek noemen, zie de lijn boven aan fig. 13, is zoo bekend, dat hij geene beschrijving behoeft. Als alle varianten van den vischgratensteek wordt hij gewerkt van links naar rechts, met

eenen halven steek te beginnen.

De lijn onder de toplijn is ook gewerkt met den gewonen flanelsteek doch met grooter tusschenruimten en daardoor sterker helling, zoodat daar tusschen in plaats is voor eene tweede rij van steken van afstekende kleur, waarbij natuurlijk nauwkeurig acht moet worden gegeven op de geregelde kruising der verschillend gekleurde draden.

Bij de beide lijnen aan den voet van fig. 13 is voor de bovenste de stof telkens in verticale in plaats van in horizontale richting op de naald genomen; voor de onderste