is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd de naald telkens aan de bovenzijde loodrecht en aan de benedenzijde waterpas gericht.

De eigenlijk gezegde vischgraat is afgebeeld in den middenband. Het kenmerk van dezen steek is, dat in het midden, waar de steken elkander kruisen, eene soort van nerf of graat ontstaat. In horizontale richting werkende, brengt men de naald uit aan de onderzijde van den nerf; steekt weder in aan de bovenzijde van de te werken lijn; voert de naald naar een punt recht daaronder; steekt weder

eenen langen steek van links naar rechts, overkruist door eenen korteren steek van rechts naar links, zie fig. L. Zoo kan men ook eene vlakvulling werken, als bij het medaillon, indien slechts iedere steek vlak bij zijnen voorganger aansluit in het punt, waar de naald door de stof gaat. Op de keerzijde krijgt men dan den omtrek van den vorm in zuivere stiksteken. Zóó, over eenen breeden vorm gewerkt, liggen de steken wel wat los; beter is het dan om, zooals bij het blad rechts op fig. 13 is gedaan, den vorm in

in aan de bovenzijde van den nerf; enz. enz., zooals fig. K duidelijk aangeeft.

Bij de krul links heeft men altijd

Fig. K.