is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk, en waarbij de door de grondstof veroorzaakte hoekige lijnen allerminst zijn weggemoffeld. Dergelijk doorgestopt knoopwerk diende meest voor kerkborduursel. In ons land werd het ook veel beoefend, zie fig. 15, maar gewoonlijk wit op wit.

Men kan ook de kleur van eene gegeven stof wijzigen door die even door te stoppen met zijde van eene andere tint, en zeer fijne schakeeringen kan men verkrijgen door aldus eenen doorzichtigen sluier van glanzige draden over den achtergrond heen te werpen.

Sedert het in zwang komen van de machinale tulle is ook deze veel doorgestopt en wel voor sluiers en mutsen, zie fig. 16. De fraaiste patronen voor dit soort van doorstopwerk zijn natuurlijk die, waarbij de lijnen van het patroon worden bepaald door den zeshoekigen vorm der mazen van de grondstof, zooals bij de geometrische motieven van fig. 34 zeer fraai ten uitvoer is gebracht. Bij dit stuk, van Engelschen oorsprong, is, zooals bij Engelsch werk meest geschiedt, de tulle grond geheel bedekt met stopsteken, wier verschil in hoofdzaak bestaat in het aantal mazen, dat zij tegelijk overspannen. Ook de steelsteek heeft hier toepassing gevonden en wel als vlakvulling.

NABER, Dc Borduurkunst.

4