is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLATTE STEEK. INGRIJPSTEEK. GESPLETEN STEEK.

De platte steek is de steek bij uitnemendheid voor zijdeborduursel. Op een fijn, glad weefsel, waar het netwerk van de kruising der weefseldraden ter nauwernood zichtbaar is, is de platte steek de meest aangewezen wijze van bewerking. De borduurster werkt met dezen Fteek als de penteekenaar met zijne pennetrekken; maar daar zij den draad niet kan afbreken op do wijze als schilder en teekenaar dat doen door hun streken zij aan zij te leggen, moet de naaldwerkster haren draad langs de achterzijde der stof weder naar den voorkant terugvoeren, zoodat bij zorgvuldig werk de rechter- en keerzijde gelijk zijn: zoogenaamd Chineesch borduursel, waarvan fig. 19 een fraai voorbeeld geeft.

Het gebruik van den platten steek is echter volstrekt niet beperkt tot zijde en satijn en is het ook nooit geweest. Feitelijk wordt hij dan ook op linnen gewerkt niet alleen, maar houdt dan vaak maat en tred met de lijnen van het weefsel, zooals wij dit reeds zagen bij de sterretjes en bij den bloemknop in den driehoek op fig. 3. Men zoude dit

den platten steek in wording kunnen noemen; in ieder

4*