is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De platte steek voldoet het best, als men hem met fijne vlos-zijde werkt. Met grove of gedraaide zijde sluiten de steken nooit zoo goed aanéén. Hoe verwonderlijke vaardigheid de Indische borduursters ook bezitten mogen, zoo heeft zelfs haar werk eenigszins gebroken en getande omtrekken als zij met dikke, gedraaide zijde werken. En juist de scherpte, de zuiverheid van lijn en omtrek, die met vloszijde te bereiken zijn, vormen de groote schoonheid van den platten steek. Bij Indisch en vooral Japansch werk, zie de fraaie lotusbloemen op fig. 18, aan een Japansch geborduurd schermpje ontleend, vindt men golvende lijnen zoo vast en gelijk, alsof zij met de pen getrokken waren en dat niet alleen bij omtrekken, maar ook bij die kleine, smalle ruimten tusschen de samenstellende deelen van eenen vorm uitgespaard en waarbij men aan weerszijden met de naald eene lijn moet trekken. Dergelijke uitgespaarde afscheidingen zijn niet alleen een krachtig middel om den vorm goed te doen uitkomen, zij zijn ook een toetssteen voor goed zuiver werk. Het is zoo gemakkelijk en zoo verleidelijk om ongelijk borduursel van den omtrek weg te moffelen onder eene of andere omranding.

Het is echter ook waar, dat een gebroken, getande omtrek bedoeld en begeerd kan zijn bij de vele wisselende vormen, die het borduren met platten steek kan aannemen en ook behoeft. Men vindt een fraai voorbeeld hiervan in de oogen van den pauwestaart en in de borst der vogels op datzelfde stukje Japansch borduursel, (fig. 18) waarop wij den zuiveren omtrek der lotusbloemen reeds deden bewonderen.