is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogelijk geworden antieke borduurwerken. Het is wel werkelijk, maar voor dit doel veel degelijker en duurzamer

dan overspannen.

Gewoonlijk echter komt het opnaaien slechts voor bij omrandingen en het is dan ook bijzonder geschikt voor scherpe, vaste lijnen. Een fraai voorbeeld van ornamentvormen alleen in omtrek door opnaaien wedergegeven vindt men in de bladeren van de passiebloem en m de doornenkroon op fig. 41. Dat dergelijk werk betrekkelijk weinig voorkomt, is misschien wel daaraan toe te schrijven dat het bij al zijnen eenvoud hooge eischen stelt aan ontwerp en teekening.

De geschiktheid van opnaaisel voor omrandingen 1 zien aan het schild met den ooievaar op fig. 42 en den posthoorn op fig. 27. In beide gevallen wordt het scherp begrensde vlak er zuiver door afgewerkt. Bij het gou orduursel op fig. 28, dat op witte zijde is gewerkt en met fijn wit zijden opgenaaid koord is omrand, geeft het opnaaise nog eene tint tusschen den achtergrond en het ornament waardoor de scherpe tegenstelling tusschen beide wordt verzacht. De tegelijk met de omranding gevormde krullen werken hiertoe mede. Niet onbelangrijk ook is het om bij het laatste voorbeeld na te gaan, hoe bij de krullen e

koord dubbel is genomen. _ .

Een enkele maal is de koord bij het opnaaien in kieine

lussen gelegd. Op fig. 23 is het Lam gewerkt uit rijen kleine opstaande lusjes zilverdraad dicht aaneen. Bij oud Spaansch werk vindt men bij omrandingen dikwijls een klein lusje aan den hoek van puntige bladvormen, waar