is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPLEGGEN EN INLEGGEN.

Borduren is, zooals wij zagen, eene stof versiering, een toevoegen aan eene gegeven stof; niet alleen door middel van daarop gewerkte steken; maar ook door middel van het ophechten van de eene of andere koord, gouddraad, loovertjes, of wat anders meer. Ook zagen wij voorbeelden van naaldwerk, waarbij zulk ophechtsel niet alleen als lijnversiering was aangebracht, maar als omranding van geborduurde vormen, zooals op de groepen knoopjessteek in den rand van fig. 11. Maar men behoeft zich niet te bepalen tot het opnaaien van koord men kan ook de eene stof, daartoe in eenen bepaalden vorm gesneden, op de andere hechten. Opgenaaide koorden of zijden draden dienen dan als aanvulling om de snijkanten der opgelegde vormen, application, te omranden, niet zoozeer met het doel om ze te verbergen; maar om ze zuiver af te werken.

Opgelegd werk eischt eene zeer juiste en nauwkeurige behandeling en wordt het beste in een raam tot stand gebracht. Het afwerken der omtrekken, nadat de op te leggen deelen vast en goed op den ondergrond bevestigd zijn kan in sommige gevallen uit de hand geschieden. Een krachtig, niet fijn maar grof stuk werk kan geheel uit de