is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand gewerkt worden en afgezet met den festonneer steek. De kettingsteek is hiervoor niet zoo goed. Maar wanneer de omtrek uit opgenaaid koord bestaat, moet het werk noodzakelijk worden opgespannen zooals trouwens alle werk, dat eenige aanspraak op zuiverheid maakt, altijd in een raam wordt begonnen en voltooid.

Een hoofdvereischte voor goed opgelegd werk is een vaste omtrek en opgenaaid koord is hiervoor wel het meest geschikt. Van veel belang is de kleur, die men vóór de omranding kiest. Eene omranding in de kleur van het ornament doet de vormen breeder schijnen. Deze vertoonen zich fijner en slanker, als de omranding met de kleur van den achtergrond overeenkomt.

Hoe minder ander soort borduursel er met application in verbinding wordt gebracht, hoe beter. Het verbreekt de kracht en de breedte der vormen, die het karakteristieke zijn van opgelegd werk. Een dooreenhaspelen van verschillende methodes is nooit of nergens aan te bevelen. Zoo application nog eenige aanvulling behoeft, geschiedt dit het best met krullen of rankenwerk van opgenaaide koorden of zijden draden, in zich zelf eigenlijk ook niets anders dan eene soort van oplegwerk.

Application leent zich uit den aard der zaak niet gemakkelijk tot figurale voorstellingen. Maar dat het voor dergelijke composities kan worden gebruikt, mits men het met smaak en oordeel doe en eene groote soberheid in acht neme, bewijzen vele paneelen in modern Fransch en Engelsch werk. Men ga bij de navolging van dergelijke ontwerpen echter met groote behoedzaamheid te werk. Wat