is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bekwamen teekenaar geoorloofd is, is daarom nog niet aan minder bekwame handen toe te vertrouwen.

Opgelegd werk is bijzonder geschikt voor krachtig sprekend kerkborduursel, daar het zoo ten volle voldoet aan den eisch van nog op grooten afstand duidelijk zichtbaar te zijn. Bij groote breedte van vormen kan het zoo fijn van afwerking zijn als middeleeuwsch glasschilderwerk en het laat de kleur en den glans van zijde en fluweel geheel tot hun recht komen. Het blijft te onderscheiden zoover af als de kleur maar te onderscheiden is.

Velen achten opgelegd werk gering en nauwelijks tot de borduurkunst te rekenen. Ten onrechte echter. Het is niet een minder maar een ander soort van borduurwerk, waarbij het meer op de stof aankomt dan op de steken. De eigenlijke techniek van het Kunstnaaldwerk bereikt hier zeker niet haar hoogtepunt; maar hier worden daarentegen zware eischen gesteld aan de teekening. Men kan hier niet volstaan met een paar naturalistische takken of bloemen losweg op den grond geworpen. Hier is strenge styleering geboden — die groote toetssteen voor een werkelijk goed ontwerp. Sprekend, scherp begrensd van lijn moet opgelegd werk wezen; het mag grof zijn, maar nooit alledaagsch. Onbeduidend kan het uit den aard der zaak haast niet zijn. Sierlijkheid en bevalligheid is hier buiten gesloten; maar uitnemend goed leent opgelegd werk zich tot statige vormen, kostbare grondstoffen en rijke pracht.

Gewoonlijk legt men satijn op fluweel; satijn en fluweel op laken, neteldoek op tulle en sedert kort, nu ook gekleurd linnen in den handel is gebracht, linnen op linnen.