is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPVULLEN.

Daar borduursel öp eene stof wordt gewerkt rijst het altijd iets, hoe weinig ook, boven de oppervlakte. Maar juist dat verschil van hoog en laag tusschen borduurwerk en weefsel heeft iets aantrekkelijks en dikwijls wordt dit verschil opzettelijk nog versterkt door eene of andere soort van opvulling, onder de borduursteken aangebracht. Dat hierbij allicht misbruik plaats vindt, is geene reden om blind te zijn voor de voordeelen, die deze wijze van bewerking aanbiedt. Bij wit borduuren, wit op wit, geeft het opvullen verschil van tint; bij kleurige zijde bevordert het de tegenstelling van patroon en achtergrond; bij goudborduursel verhoogt het den spiegelenden glans van het metaal.

Talrijk en onderscheiden zijn de wijzen, waarop men bij antiek en modern werk heeft opgevuld; altijd echter kiest men voor de vulling de kleur, waarmede de borduursteken er over heen zullen worden gewerkt. Voor goudborduursel geel, voor zilver wit, enz. enz.

Bij zijdeborduursel bestaat de vulling wel eens enkel uit een lapje linnen, iets kleiner dan den te bewerken vorm, maar zuiver in dezelfde gedaante geknipt, dat dan met een paar hechtsteken op den ondergrond wordt bevestigd. Op dezelfde wijze kan bordpapier dienst doen of perkament,