is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die indeeling zoude men weder kunnen onder ver deelen. Van de voor lijn versiering aangewezen steken bijvoorbeeld is de een het meest bruikbaar voor rechte lijnen, de ander voor golvende bochten, een derde voor breede, krachtige lijnen, een vierde voor fijne, dunne strepen.

Van de steken, die voor vlakvulling in aanmerking komen, geeft de een eene vlakke, gelijke oppervlakte; de ander vormt als van zelf een patroon; sommige voldoen beste voor breede vormen, andere daarentegen komen

beter uit in het klein.

Sommige steken als de steelsteek, de kettingsteek en de platte steek, die wel het meest in zwang zijn, leenen zich tot verschillende doeleinden.

Met verloop van tijd eindigen borduursters gewoonlijk met enkele bepaalde steken als hare lievelingssteken te gebruiken. En daar is ook niets tegen. Het geeft op den duur eenen eigenaardigen, persoonlijken stijl aan haar werk. Zij mogen echter nimmer vergeten, dat er ook nog andere steken zijn, die eveneens tot het beoogde doel kunnen medewerken. In ieder geval moeten zij beginnen met de verschillende steken goed te kennen. Tenzij zij weten, wat met ieder van hen bereikbaar is, kunnen zij niet weten, welke steek haar het zekerst tot haar doel zal brengen.

Onze proeflappen moesten dienen om aan te toonen, wat er met iederen steek gedaan kan worden. Bij wijze van slotsom zij er hier nog aan toegevoegd, dat voor meer en minder fijne lijnen het meest geschikt zijn de steelsteek, de kettingsteek, de stiksteek, en opgenaaid koord; voor