is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉÉN STEEK OF MEER?

Wat wel goed mag worden overwogen bij de keuze eener te bezigen techniek is de vraag, of men zich tot éénen enkelen steek zal beperken of van meerdere gebruik maken. Veel hangt hier af van het effect, waarnaar men streeft. Op beide wijzen is veel goed werk tot stand gebracht; maar men zal toch wijs doen als hoofdregel aan te nemen, dat geene verscheidenheid van steken moet worden aangebracht zonder bepaalde aanleiding — die in eenvoud wandelt, gaat zeker — en ook, dat men slechts zulke steken mag samenvoegen, die aan elkander verwant zijn, opdat de eenheid van het werk niet verloren ga.

Eene te groote verscheidenheid van steken in één stuk naaldwerk geeft iets onrustigs. Men doet het best zich in hoofdzaak tot één of twee te bepalen, zonder echter in het minst te schromen eenen derden, of zelfs eenen vierden daar aan te brengen, waar dit noodig blijkt voor iets, dat met den als grondvorm gekozen steek onbereikbaar is.

Bij den opzet moet men allereerst vast stellen, welken steek men zal gebruiken voor vlakvulling, welken voor de omranding, welken voor de stengels en welken voor de bladen en bloemen. Of als men slechts éénen enkelen steek