is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMRANDEN.

Dat bij borduurwerk dikwijls eene omranding noodzakelijk is, behoeft nauwelijks te worden betoogd. Het omranden is wel eens het eenige middel om eenen vorm goed te doen uitkomen, wanneer er bijvoorbeeld slechts klein verschil van kleur en tint is tusschen het ornament en den achtergrond, of wanneer snijkanten moeten worden afgewerkt, zooals bij application. Ook is een wedergeven van figuren in omtrek alleen eene zeer schoone wijze om een vlak te versieren met eene krachtig sprekende teekening of een fijn doorloopend patroon.

De voor omranden geschikte steken noemden wij reeds in het hoofdstuk over de indeeling der steken en over de kleur spraken wij bij de behandeling van opgelegd werk. De beteekenis van de kleur is bij het omranden moeilijk te overschatten; er zijn echter geene regels voor te geven. In het algemeen kan men zeggen, dat eene gekleurde omlijsting bijna altijd te verkiezen is boven eene zwarte. Bij veel oud Duitsch werk uit de 16de eeuw vindt men eene groote voorliefde voor zwarte omtrekken, die er iets hards en stijfs aan geven, terwijl eene gekleurde lijn even goed afrondt; maar veel zachter werkt. Do Span-