is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaarden kenden de waarde van de kleur en gaven bijvoorbeeld aan goud en zilver op eenen donkergroenen grond eene omranding van helder rood met bewonderenswaardig goed gevolg. Een dubbele omtrek, waartoe bij krachtig werk met breede vormen vaak gelegenheid is, kan ook veel goed doen, zie fig. 32, waar de omlijsting der uitgespaarde vormen eerst wordt gevormd door een fijn opgenaaid koordje en dan nog daar omheen door eene rij knoopjes. Die dubbele omtrek bestaat echter niet altijd uit twee verschillende wijzen van bewerking, maar kan ook bestaan uit eene samenvoeging van twee verschillende kleuren. Onder de gelukkige samenvoegingen, die wij wel bij verschillende naaldwerken hebben gezien, behoort ook een stuk opgelegd werk in geel en wit op donkergroen, dat afgezet was eerst met goudkoord en dan nog, tegen den donkergroenen grond aan, met bleek, lichtgroen koord. Zoo ook een patroon, waarvan de hoofdkleur was geel op purperrood en dat omrand was, eerst met gele zijde met gouddraad gehecht, en dan, tegen den grond, met zilver. Men bedenke wel, dat bij eene omranding met opgenaaid koord of gouddraad de kleur der hechtsteken ook nog medespreekt.

Een hoofdvereischte van eene omranding is, dat de daartoe gekozen steek om zoo te zeggen goed lenig en plooibaar is en zich dus naar den te omlijsten vorm voegen kan. Toch moet die steek ook stevig en degelijk zijn, daar hij tevens de bestemming heeft om voor de verbinding tusschen ornament en achtergrond te zorgen.

De omranding is een heerlijk middel om hoeken en snij-