is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

horizontale richting zijn gewerkt, de bloemen in verticale en de stengels in de richting van hunnen groei, en dat alles in ééne enkele kleur, zoo zal er toch een krachtig verschil van toon ontstaan tusschen bladen, bloemen en stengels. Figuurtjes als de sterretjes op fig. 3 zijn in dit opzicht uiterst leerrijk. Hoewel met ééne kleur gewerkt, vertoonen zij toch wisselende tinten naarmate men ze zus of zoo in de hand houdt en het licht er verschillend in weerkaatst wordt. Bij zijde komt dit onderscheid nog sterker uit dan bij wol en linnen en bij goud is het wel het allersterkst. Dat is mede eene van de redenen, waarom een gouden achtergrond zoo dikwijls met een doorloopend patroon wordt gewerkt, minder nog ter wille van dat patroon, dan wel om de wisseling van gebroken tinten.

Wanneer de steken met de hoofdlijnen van den vorm medeloopen, verkrijgt men eene bijna eindelooze verscheidenheid van tusschentinten. Het haar der madonna bijv. op fig. 38 is met ééne tint goudkleurige zijde gewerkt, met ingrijpsteken alle parallel met den vorm, en daardoor alleen reeds is sterk verschil van glans, zelfs golving van

het haar verkregen.

Behalve dat teekenen die steken, evenwijdig met de

hoofdlijn gelegd, den vorm krachtig af.

Dat is de tweede zaak, die overweging verdient.

De richting der steken maakt de teekening duidelijker t of maakt het openbaar, dat de borduurster niet kan teekenen. Natuurlijk heeft de naaldwerkster het recht om hare steken eene richting te geven, die geheel neutraal op den vorm staat, en slechts eene vlakke tint geeft zonder