is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigen schijn van modelleeren; maar dan mag ook nimmer naar eene meer naturalistische opvatting der motieven worden gestreefd.

De vijf geheel gelijkvormige bloembladen op den proeflap fig. 17 laten ook duidelijk zien, welk verschil ontstaat bij verschil van richting. Maar natuurlijk verschilt dit meer bij den eenen steek dan bij den anderen: den kruissteek bijv. zoude men neutraal kunnen noemen, maar de richting heeft altijd invloed op de gedaante, waarin de vorm zich vertoont.

Voor dit alles is geen bepaalde regel aan te geven behalve dezen, dat het telkenmale opnieuw wel mag worden overwogen. Men mag de richting der hoofdlijnen volgen, men mag die snijden, men mag de steken zoo willekeurig leggen als men wil — maar wat men ook doe, het moet altijd worden gedaan met een wel bewust doel voor oogen.

Als de steken na rijp beraad gelegd zijn, doet men wel ze ook zoo te laten en er geene andere steken in tegenovergestelde richting over heen te werken. Borduren over borduursel heen kwam wel voor in vroeger tijd, vooral in de 18d0 eeuw bij oververfijning van techniek; maar de eenvoudigste en kortste weg is altijd de beste.

Behalve waar, als bij spannen, de eerste steken gelegd werden in afwachting van eene volgende stekenrij en zonder die tweede rij niet voltooid zouden zijn, moeten steken, die over steken heen vallen, liefst worden vermeden.