is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP EN PATROON.

Iets werkelijks schoons wordt alleen dan tot stand gebracht, wanneer de patroonteekening en de uitvoering in overeenstemming zijn; wanneer de teekenaar goed begrijpt, wat de borduurster met haar materiaal bereiken kan en de borduurster goed begrijpt, wat de ontwerper heeft willen uitdrukken. En alleen diegene is een goed patroonteekenaar, die niet slechts de voorwaarden, waaronder zijn ontwerp zal worden uitgevoerd, kent, maar er zich ook gewillig aan onderwerpt.

Het onderscheid hier tusschen teekenaar en borduurster gemaakt, is niet toevallig, maar wel doordacht niettegenstaande de verdeeling van den arbeid, die er in ligt opgesloten. Omdat in sommige takken van nijverheid de verdeeling van den arbeid dikwijls tot in het overdrevene is doorgevoerd, meenen wij bij de Kunstnijverheid gerechtigd te zijn tot den eisch, dat ieder kunstvoorwerp van begin tot einde het werk zal zijn van één persoon en dat is even ongerijmd. Te willen vereenigen hoedanigheden, die de Natuur over verschillende personen heeft verdeeld, is kinderachtig werk.

Dat ontwerper en borduurster één en dezelfde zijn, is