is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleur wijzigen, zooveel men wil en zoo dikwijls men wil en het is geraden om van dat voordeel partij te trekken. Men mist dit voorrecht bij het ontwerpen van patronen voor weefsels of voor wat anders ook, dat machinaal vervaardigd wordt, en waarbij een ontwerp moet bestaan uit herhaling en samenvoeging van kleine gelijke eenheden.

Als herhaling echter geboden is als noodzakelijk rustpunt, mag de borduurster van de haar eigene vrijheid geen misbruik maken. Herhaling geeft aan een ornament rust en kracht en is dikwijls wenschelijk, vooral in den rand, die het werk afsluit. Men geeft er zich niet altijd genoeg rekenschap van, dat een rand, al bestaat hij slechts uit eenige evenwijdige lijnen, het volledige, het afgewerkte van een patroon zoo zeer ten goede komt. Hoe eenvoudiger de rand is, hoe beter hij aan zijn doel beantwoordt; men bedenke wel, dat hij slechts de omlijsting is en dus ondergeschikt moet blijven aan het geheel.

Alles op aarde heeft zijne bepaalde roeping, zijne bestemming. Ook het ornament kan en moet meer zijn dan enkel eene bedekking van een vlak. Oudtijds was het in vele gevallen ook inderdaad een middel om de bruikbaarheid van een voorwerp te verhoogen. Als een wilde zijne roeispaan met inkervingen bedekte, versierde hij die niet alleen, maar verschafte zich eenen vasteren greep tevens. Hetzelfde geschiedt, als men het gevest van een zwaard met hoog drijfwerk versiert. Het versieren van boekbanden met sloten, klampen en hoekplaten van gedreven en geslagen metaal had oorspronkelijk plaats met het doel om