is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versierende kunst mag nimmer beeldende kunst worden. Men kan met de naald met moer of minder — meestal minder — goed gevolg in die richting werken; maar wat er dan wordt tot stand gebracht, staat in het beste geval toch altijd beneden het schilderwerk, dat tot voorbeeld diende.

Het uitgevoerde werk moet altijd schooner zijn dan het patroon, dat slechts een plan was, eene belofte inhield. De vervulling echter moet meer zijn dan plan of belofte. Een patroon, dat bij de uitvoering niet voldoet, was geen goed patroon. Als men zegt, dat de teekening, waarnaar geborduurd werd, toch eigenlijk fraaier is — en dat is meestal het geval bij zoogenaamd schilderen met de naald — zoo is dit eene scherpe veroordeeling öf van den ontwerper, of van de borduurster, misschicn wel van beiden. Alleen aan eene bekwame portretteekenaarster is het toevertrouwd vleeschpartijen goed met de naald weder te geven; haar slagen hangt af van hare vaardigheid in het omgaan met naald en draad, en daarmede zal zij altijd minder bereiken dan met potlood en penseel. Waarom dan zal zij borduren, wat veel beter door haar geschilderd of geteekend kan worden?

Zoo een schilder al eens naar de naald grijpt en er iets goeds mede tot stand brengt, zoo bewijst dat nog niet, dat de naald een geschikt werktuig is om mede te schilderen. Dat is zij in geenen deele. Er bestaat geen grooter dwaling dan te meenen, zooals sommigen doen, die beter moesten en konden weten, dat, om borduurwerk tot een kunstambacht te maken, het ook figurale voorstellingen