is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene misplaatste eerzucht, die weinig rekening houdt met de grenzen van het borduurwerk. De borduurster behoort die grenzen te eerbiedigen. Zij moge dan schilderes zijn tevens. Als zij met de naald werkt is het dwaasheid daarmede te willen bereiken, wat veel beter en sneller met het penseel wordt gedaan. Zij moet zich in dat geval vergenoegen met het eenmaal vrijwillig gekozen werktuig, de naald.

Wonderbare en ongelooflijk schilderachtige voorstellingen zijn verkregen met de naald; maar daaruit volgt nog niet, dat het goed gezien was ze te ondernemen. De uitslag kan verwonderlijk zijn en toch de daaraan besteedde moeite niet waard. Hoe moeilijk het is vleeschpartijen weder te geven met de naald, blijkt wel uit de veel gevolgde methode om de gelaatstrekken met waterverf op de zijde te schilderen. Natuurlijk mag men op zijde schilderen; voor een waaier bijvoorbeeld kan het zeer goed voldoen. Er zijn ook gevallen, waarin de tijd om te borduren te kort is en het daarom voor ceremonieele of decoratieve doeleinden noodig is te schilderen, wat beter geborduurd ware. Zulk werk mag ook den stempel dragen van zijn tijdelijk, voorbijgaand karakter. Decoratie-schilderen is ook een kunstambacht zoolang het niet voor landschapsschilderen wil doorgaan. In ieder geval echter is de samenvoeging van schilder- en borduurwerk onduldbaar. Het is eene armzalige borduurster, die zoo openlijk hare onmacht belijdt en de schilderkunst te hulp roept voor wat zij niet zelve kan doen; en dan nog is er niets mede gewonnen. Schilderwerk strookt niet met borduurwerk en de bij eene figurale voor-