is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door eenen bijna onmerkbaren overgang van tinten zoowel iets van kleur als van ronding wordt verkregen. Het goudblonde haar is ook met den ingrijpsteek gewerkt; maar terwijl deze op het gelaat zuiver verticaal gewerkt is, loopt hij bij het haar met de hoofdlijnen der lange lokken mede, waardoor wisseling van glans en eene schijnbare golving ontstaan. Het is een onovertroffen kunstwerk in zijn soort, waaraan de fotografie geen recht laat wedervaren en dat ook door de groepeering der bijfiguren in de armen van het casuifelkruis, waarvan hier alleen de middenfiguur gegeven werd, eene aandachtige beschouwing overwaard is. Dat men tot dergelijk werk thans ook nog wel bekwaam is, bewijzen de fraaie engelenkoppen op fig. 39 en 40. Hier gaat de werkster zoo ver als met de naald slechts gegaan kan worden, verder eigenlijk dan men behoudens bijzondere omstandigheden behoort te gaan. Indien het echter niet om de voorstelling te doen is, maar om een versieringsmotief , zoo is het ook alleszins geoorloofd. Op fig. 38 was het niet te doen om eene schoone, verhevene voorstelling van de Hemelvaart der Heilige Maagd, — dat had men beter aan eenen schilder overgelaten — maar om eene schoone gepaste versiering van een casuifelkruis, en dat vermocht men alleen door middel van de naald.

Even volmaakt in hun soort zijn de miniatuurfiguurtjes met gezichtjes niet grooter dan eenen vingernagel, die men dikwijls aantreft bij Chineesch borduursel. Zij zijn gewerkt in ééne tint witte zijde met den platten steek. De twee lagen zijde, aan de boven- en onderzijde der stof geven eenen tamelijken dikken, veerkrachtigen ondergrond,