is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstelling der aanbidding van de herders, reeds van de geboorte naar het lijden des Heeren heenwijzen. Het stemt ons, zooals een oud adventslied het zoude doen.

Vele voorbeelden van oud werk in de illustraties van dit boek gegeven, zijn ontleend aan kerkgewaden, altaarkleeden en dergelijke. Nadere verklaring daaromtrent geeft de beschrijving der platen aan het slot. Hier willen wij het kerkborduursel echter slechts bezien uit het oogpunt der techniek, niet uit dat van bestemming en gebruik.

Het groote kenmerk van voorwerpen van kerkelijk gebruik is in de eerste plaats de bezieling, die er in leeft; maar niet minder geboden is eene voortreffelijke bewerking. Hier althans behoort men te vinden werk verheven boven de gewone handelswaar, die gedrukt wordt door de dringende voorwaarden van tijd en geld.

Maar kerkborduursel, zooals het heden ten dage wordt beoefend, is dikwijls niet alleen koud en stijf in ontwerp, maar ook hard en machinaal in de uitvoering. Dit komt grootendeels voort uit de wijze, waarop het wordt tot stand gebracht. Men werkt niet onmiddellijk op de zijde of het fluweel, waaruit het te versieren voorwerp bestaat, maar afgescheiden daarvan op linnen. Het aldus vooraf bewerkte ornament, letters, monogrammen, bloemtakken of figuren, worden uitgesneden en op de stof bevestigd, waarna de omranding nog wat wordt bijgewerkt.

Deze methode om op linnen of gaas te werken en eerst het voltooide borduursel over te brengen op de rijkere stof, kwam wel reeds vroeg in zwang; maar werd toch niet algemeen gevolgd, vóór den tijd, waarin het machine-