is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN PLEIDOOI VOOR DEN EENVOUD.

De eenvordigste patronen zijn geenszins de minst fi'aaie. Maar al te vaak wordt de artistieke waarde van een der minder hoog vliegende vormen der borduurkunst onderschat. Vooral die technieken, die zich best tot geometrische ornamentvormen bepalen, worden met zekere minachting ter zijde geschoven. Zij heeten zoo machinaal. Machinaal, dat is gemakkelijk gezegd. Maar als naaldwerk machinaal wordt, dan is dat meer te wijten aan de werkster dan aan de techniek, waarvan zij zich bedient. De Oostersche volken, die zulk eene voorliefde koesteren voor wiskunstige patronen, zijn waarlijk geene machinale werkers. Het is de preciese afgemetenheid, waarmede wij het toepassen, die het geometrische ornament zijne aantrekkelijkheid ontneemt. Maar voor het naaldwerk is dit geene reden om geometrische verbindingen in zijne ornamentiek te vermijden, want juist met de naald is het bijna onmogelijk die volstrekte zuiverheid van lijn te verkrijgen, die maar al te veel aan passer en liniaal laat denken en daardoor een patroon zoo doodsch maakt.

Wat wel een bezwaar is tegen dergelijke vormen, is, dat zij tegenwoordig zoo goedkoop en zoo gemakkelijk