is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het haren individuëelen stempel draagt, zooals het schrift dat van den schrijver.

Het is echter niet zoozeer voor geometrische patronen, dan wel voor eenvoudige patronen, dat hier wordt gepleit; voor dat bescheiden soort van werk, dat vroeger zooveel in de gezinnen werd gewerkt: stikwerk of dergelijke in gele en zwarte zijde op linnen, het fijne wit-borduren ons allen wel bekend, te bekend om het nader te beschrijven, het kleurige, behagelijke tapisseriewerk, het borduren met kleur op linnen van fijne lijn versieringen: altemaal zaken, die geene aanspraak maken op hooge kunstwaarde, maar zich vergenoegen met fraai te zijn. Zoo ook bijvoorbeeld op fig. 43 de fraaie zakdoek in point-coupé, werk, dat iedere vrouw met vlugge vingers, met geduld en liefde voor zuivere, fraaie lijnen eigenlijk zoude kunnen doen; en dan iets tot stand brengen dat in al zijnen eenvoud eenen zekeren adeldom van vorm bezit. Moet dat alles verloren gaan, omdat wij thans Kunstnaaldwerk beoefenen ? Kunstnaaldwerk! Het woord, verkeerd begrepen, heeft helaas de hedendaagsche borduurster wel eens onrustig en ongeduldig gemaakt en vervuld met de misplaatste eerzucht van te willen volbrengen, wat boven haar vermogen ging.