is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTWOORD.

Borduurwerk is geene zaak, die nu eenmaal gedaan moet •worden en die men daarom maar doet, zoo goed men kan. Het is iets overtolligs, een weeldeartikel. Het is niet de moeite waard het te doen, tenzij men het goed doet en met materiaal, dat het werk waard is. Als men veel tijd en ook veel moeite zal besteden, is het dwaasheid die te verspillen aan andere dan goede stof. Die stof behoeft niet kostbaar te zijn, maar moet in haar soort goed wezen, gekozen in overeenstemming met de versiering, die men er op wil aanbrengen. Eene onoogelijke grondstof moet noodzakelijk in haar geheel worden bewerkt, zoowel het patroon als de achtergrond; eene betere stof kan gedeeltelijk zichtbaar blijven; een waarlijk schoon en kostbaar weefsel moet, om ten volle tot zijn recht te kunnen komen, genoegzaam onbewerkt, onversierd blijven.

Het spreekt wel van zelf en behoeft hier niet nader te worden aangetoond, dat voor eene breede, krachtige bewerking ook eene stevige grondstof wordt vereischt; en voor teêr, zorgvuldig werk een fijner weefsel. Of dit nu zijde, linnen, of laken zal zijn, hangt af van het beoogde doel.

naber, De Borduurkunst. ö