is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag.

waardoor sterk verschil van glans en ook golving ontstaat. De mantel is blauw met scherp afgeteekende schaduwen in de diepten der plooien. Het gewaad is gewerkt met roodbruine zijden steken over gouddraad, dat hier meer, daar minder sterk doorschijnt. De stralenkrans is aangegeven door de hechtstekeu van het opgenaaide gouddraad, waarmede de achtergrond is bedekt, straalsgewijze wijder uitéén te werken, en zoo het goud helderder te laten doorstralen. Voor de wolken, waarop de Madonna rust, is de wit linnen ondergrond deels onbewerkt gebleven, deels met enkele losse wit zijden steken bedekt. Bisschoppelijk Museum te Haarlem ^

Fig. 39. Gevleugelde figuur. Fijn zijdeborduursel. Ontworpen en uitgevoerd

op de Kunstnaaldwerkklasse der Rijksschool voor Kunstnijverheid ^

te Amsterdam ' '

» 40. Engelkopje. Fijn zijdeborduursel. Uitgevoerd door Mej. Florun.

Kunstnaaldwerkklasse der Rijksschool voor Kunstnijverheid te ^

Amsterdam .' '

, 41. Linnen kelkpal op 2/s der ware grootte. Modern werk uit de laatste helft der 19de eeuw. De figuren zijn in omtrek aangegeven met den steelsteek in ragfijne roode zijde. Het ornament bestaat uit opgenaaid gouddraad. — Bisschoppelijk Museum te

Haarlem • /

„ 42. Wapen met kroon der stad 's Gravenhage. De ooievaar is afzonderlijk geborduurd en op het schild van goudlaken opgelegd.

Deel van eene banier, eigendom van den Nederlandschen Bond van Post- en Telegraafbeambten, Afdeeling's Gravenhage. Ontworpen en uitgevoerd op de Industrieschool voor Meisjes te

's Gravenhage ' ' ' '

, 43. Zakdoek. Point-coupS. Museum voor Kunstnijverheid, I aviljoen ^

te Haarlem