is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Inleiding. — De verschillende vormen der prostitutie in de oudheid. De prostitutie der gastvrijheid, de gewijde en de wettige prostitutie. Verleiding der volken door de priesters der heidensche

godsdiensten Blz. 17

De Prostitutie in Indië. — De eeredienst van Lingam. De legende van Vischnoe en Chiven. Het manuscript van Hangarasiar. De svphilis in China en Japan 2500 jaren voor de Chr. jaartelling. De Indische zeden. De Bayaderen, de Natcheas, de Wstiaris, de Cancenis. Ontuchtig leven der priesters en der danseressen. De Gourous

en de echtgenooten der goden Blz. 28

De Prostitutie in Klein-Azië. — De eerediensten van Phallus, Baal-Péor, Moloch, Atis en Adonis. De mysteriën der gewijde prostitutie. De verwijfden, de Kedeschira en de Kedeschott. Prostitutie beider kunne ten voorxleele van de altaren. Venerische ziekten. De gebruiken der pederastie bij de Pheniciërs, Syricrs en Lvdiërs. De ontmanning. De ontucht der vrouwen. Het Nosos thaileia, het Morbos

pheniceus. De mannelijke prostitutie in Azië Blz. 38

De Aziatische Venussen, Mylitta, Mithra, Salambo, Astarte, Derceto, Alitta, Assera, Cabar, Delephat, Anaïtis. De Mihr en de Ized. De prostitutie der dochters van Babvlon met vreemdelingen. De priesters van Mylitta. Huwlijksplechtigheden. Losbandige zeden der Babyloniërs. De priesteressen der liefde in Armenië. De nachtelijke feesten deigoede godin in Phenicië. De feesten van Adonis. De lydische danseressen Bij-, 44