is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gus. De vrouwenwereld. Onbeperkte vrijheid van den gehuwden man. De kuischheid bij de matronen vereiseht. Strenge wet op het overhel der vrouw. Stelregel van 1'lato. Burgerlijke dood der lichtekooien. Strenge reglementen haar betreffende. Wet tegen de koppelaars der pederastie. Pleidooi van Demosthenes tegen Neera. Verplichte kleeding der lichtekooien. Het blanketten. Koppelarij. De samenspraken van Lueianus. De vroedvrouwen. Socrates en ïhcëtetcs. Het boek van Elephantis over de vruchtafdrijvingen en de blanketsels. De courtisanen van Corinthe. Programma van het onderling onderwijs op de school der prostitutie. De straften op het overspel volgens het wetboek

van Draco Blz. 86

De vrije Prostitutie, de Courtisanen. — De dictériaden. Politie-reglementen, die op haar toegepast werden. De prostituees in de tuinen van het Ceramicon. Haar kleeding. De rendezvous-huizen. De wolvinnen. Zwervende hetairen. Haar bijnamen. De Auletriden. De muziekspeelsters en de danseressen. Haar opgang in de Atheensche wereld. De minnarijen van die vrouwen. De beroemdsten. Parthenis en haar proces. Pyrallis, de vogel. Phormesium. Lamia, de minnares van Demetrius-Poliorcetus. Redenen van haar invloed op dien vorst. Lamia in het Parthenon. Het gebruik, dat zij van de oorlogsschatting maakte Blz. 95

De Hetairen. — Haar goede opvoeding en haar talenten. Invloed, dien zij op de politiek, de letterkunde en de schoone kunsten te Athene hadden. Weelde en rijkdom dier groote courtisanen. Aspasia, haar leven en haar betrekking tot Pericles, Alcibiades, Phidias en Socrates. Haar vereeniging met Pericles en de oorlogen, die zij met de volken van Griekenland verwekte. Phrvnia. Haar betrekkingen met Apelles en Praxiteles. Haar plastisch succes bij de mysteriën van Eleusis en op de feesten van Neptunus en Venus. Phrvnea voor de Areopagus. Rede van Hvpcrides ter harer gunste. Laïs. Haar betrekking tot den schilder Apelles. De luim van Demosthenes. Deugd van Xenocrates.

Vers van Voltaire aan Phrynea Blz. 107

Groote mannen en Hetairen. — Haar minnarijen met de dichters, wijsgeeren, generaals en vorsten. Herpvles en Aristoteles.