is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prostitué van 7 jaar. Tooncelen uit het huwelijksleven. Het feest van Trimalcion. De ondeugden van de Eomeinsche maatschappij. Decomessationes Blz. 222

De venerische ziekten bij de Grieken en Romeinen. — Haar oorsprong in de tegennatuurlijke betrekkingen. Invloed van het klimaat op haar ontwikkeling. De aandoeningen der huid en der slijmvliezen. De astra lues, de mentraga. De druiper. Zijn beschrijving en behandeling volgens Galianus, Paulus van Egine, Actuarius, Areteis, Caelius Aurelianus. De etterachtige vloeiingen bij de vrouw. Meening van Galianus. De leer der oorzaken van de ontsteking-veroorzakende aandoeningen der geslachtsorganen.

De zakontsteking. Haar beschrijving volgens Galianus, Celsius, Areteus. Zij veroorzaakt onvruchtbaarheid bij den man. Zenuwpijnen van de teelballen door Hippocrates.

Zweren van de geslachtsorganen. Haar samenloop. De invreting. De spleten en bersten van de voorhuid. Verschillende soorten van zweren aan den eikel. De waarneming van Heron : chancres, secondaire en tertiaire gevallen, zijn dood. De anthrakosis. Besmettelijke ulciis, waarneming door Faliadius. Morbus indecens, lues vaierea. De liesgexwellen. Spoedige verettering der kwaadaardige liesgezwellen. Slechte invloed der klieren op de ziekten der geslachtsorganen. Huiduitslag der geslachtsorganen. De phymoris. Het pruritus scroti, proriasis scroti. Aetius, Hippocrates.

De vijg wrat ten. — Geliefkoosde plaatsen dezer uitwassen. Beschrijving, etiologie en behandeling door Griekschc en Latijnsche geneeskundigen. Verschillende vormen van de vijgwratten. Benamingen door Galianus, Celsius en Aetius gegeven.

Wordingsgeschiedenis der venerische ziekten. — Inleiding van het werk van Celsius over de aandoeningen der geslachtsorganen.

De melaatsehheid en de olifantsziekte. — Plaatsen van oorsprong. Haar verschijning in Italië. Beschrijving door Celsius en Aretetus van Cappadocië. Meening van Archigenus. Uitlegging van Roeenbaum over de betrekking van de melaatschheid tot de venerische