is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROSTITUTIE BIJ DE VOLKEN DER OUDHEID.

De geschiedenis van de prostitutie bij de volken der Oudheid raakt zooveel belangrijke vraagstukken en hecht zie aan zooveel moeilijke raadsels vast, dat zij, om geschreven te worden, de medewerking zou vereischen va uitstekende mannen in de archeologie, de letterkunde en

wetenschappen, de wijsbegeerte e„ zooa ^

verschillende werken van Dulaure, A. Beraud, F. Creuzer, Famin Sabatier, Rosenbaum, Rabutaux, Piene u ou , Parent-Duchatelet, enz., enz. het bewijzen. Maar het vat misschien in de macht van een electrisch wijsgeeng vernuft de verspreide studiën samen te vatten van die schrijvers, wier werken men heden slechts in de groote biblio-

^A^men^deze verschillende monographieën de een na de ander ontleedt, wordt men onwillekeurig ertoe gebracht, uit een nieuw en oorspronkelijk gezichtspunt de geschiedend van 'smenschen geest te beschrijven, in z„n vooruitgang door de oude godenleer en de Oostersche godsdiensten, en om tot een zeer nauwkeurig onderzoek over te gaan van de opvolgende beschavingen in haar betrekking tot de zeden, de wetgevingen en de gezondheidsleer der volken. ^