is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROSTITUTIE IN KLEIN-AZIË.

§ 1. Eerediensten van Phallon, Baal-Péor, Moloch, Atis en Adonis.

Onder de namen Phallou, Badl-Ptor, Moloch, Atis en Adonis zullen wij den eeredienst van Lingam met weinig onderscheid bij de Assyriërs, de Chaldeën, de Canaiinieten en de Pheniciërs terugvinden.

Phallou werd voornamelijk te Hiëropolis aan de boorden van den Eufraat vereerd. Daar stond een uitgestrekte tempel, van een ongehoorden rijkdom, voor welks portiek zich twee Phallous van 170 voet hoogte verhieven, met het opschrift, dat zij door een Assyrischen god ter eere van zijn schoonmoeder opgericht waren.

De tempel van Baal-Péor of Belphegor was op den berg Péor gelegen; van wien hij zijn naam ontleende: bij de Chaldeërs beteekende Baal heer.

Moloch was de mannelijke afgod van de Moabieten, de Syriërs, Lydiërs en Ammonieten. Zijn bronzen standbeeld stelde in kolossale afmetingen een man voor met een stierenkop; het hield de armen uitgestrekt om de offeranden van allerlei aard te ontvangen, die de ingewijden in de even