is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mannen en vrouwen vermomden zich en gaven zich bij de akkoorden der muziek en der trommen aan alle wulpsche buitensporigheden over in tegenwoordigheid der priesters, die zelf de plechtigheden bestuurden.

Bij de rouwfeesten van Adonis waren alle vrouwen gehouden zich de haren te laten afsnijden, of zich een dag aan vreemdelingen over te geven ter eere van de godin en voor het beeld van den god, dat bij die gelegenheid omhangen was met een ontelbare menigte phalli van verschillende grootten. Zij gaven zich aan dien schandelijken handel over, zegt Lucius, zoo dikwijls men haar wilde betalen, en al het geld, dat deze openbare prostitutie opbracht, werd voor de offeranden gebruikt, die Anaïtis aangeboden werden.

Deze eeredienst, die de wulpsche genietingen vergoddelijkte, had zich geleidelijk over al de landstreken van de oude wereld verspreid; hij was door de Phenicische kooplieden, die handelsbetrekkingen hadden met de steden van het Oosten, medegebracht. Wij vinden hem terug in Pontus, te Zila, te Comones, te Sidon, te Askalon, in het gebied van Carthago en in het algemeen over al de bewoonde kustlanden der zee. Overal richtte men voor de Venus van het land tempels op, voor welke men zorgde, ze op hoogten in het gezicht van de zee te plaatsen, om aan de zeevarenden het verblijf der godin aan te wijzen, waar hun jonge dochters wachtten, die haar voorbereidingstijd der liefde vooi haar huwelijk hadden te vervullen en die een bruidsschat moesten verdienen, welke door weinig nauwgezette echtgenooten met graagte aangenomen werd.

Bij de Lydiërs kon men het eerst de prostitutie haar gewyd karakter zien verliezen. De uitspattingen der meisjes en vrouwen hadden sl< ohts het geld, dat zij er mede ver-