is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Almeën werden voor de rol afgericht, die zij in de maatschappij te vervullen hadden. Men koos ze uit de schoonste en edelste meisjes van het land. Salomé was de volle nicht van Herodes en toch noemde men haar slechts onder den naam van Salomé de danseres. Men gaf deze lichtekooien een volledig onderwijs: de toonkunst, de zang en de letterkunde vormden den grondslag van haar opvoeding. Zij improviseerden verzen, die slechts liefdezangen waren en niets dan den hartstocht en wellust der zinnen ademden, de eenige dingen wellicht, die men niet zeer noodig moest oordeelen, in het program harer studiën opgenomen te worden — om geleerd te worden in de kunst van Yenus!