is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PROSTITUTIE BIJ DE HEBREEUWEN.

De eercdienst van Baal.

Met reden zegt A. Béraud, dat de prostitutie tot den oorsprong van de wereld opklimt en dat zij zich met de gebruiken van de oudste godsdiensten ineenstrengelt.

Genesis toont ons Hagar, zich aan Abraham prostitueerende; de twee dochters van Lot aan haren vader, na hem dronken gemaakt te hebben; terwijl Lea en Rachel hare dienstmaagden aan Jakob prostitueeren; de bijzit van Jakob, Bela, zich aan zijn zoon Ruben; en Thamar zich aan haren schoonvader Judas prostitueert.

De Aartsvaders waren de eersten om het voorbeeld van losbandigheid en van wulpschheid aan hun kinderen te geven.

Maar, toen zij onder geleide van Mozes Egypte verlieten, waren de Hebreeuwen wel anders verdorven door den omgang, dien zij met de aanbidders van Isis en Osiris gehad hadden. Gedurende de veertig jaren, die zij in de woestijn doorbrachten, hadden zij betrekkingen met andere volken, die nog dieper gezonken waren dan de Egyptenaren, want allen waren in de eerediensten van Baal en Mylitta, de Aziatische goden, ingewijd.