is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beginsel als volgens een wijsgeerig leerstelsel de samenleving van een man met zijn bloedverwante, moeder of schoonmoeder, zuster of schoonzuster, dochter, kleindochter of schoondochter, tante van moeders- of vaders zijde, volle nicht of halve nicht.

Dit is wel de veroordeeling van de vereeniging van bloedverwanten, die de volken ontaardt, welke er zich aan overgeven.

Het is ook in naam der gezondheidsleer, dat de wet van Mozes den bijslaap verbiedt met vrouwen in den tijd der maandelijksche zuivering, om de ziekten, die na dergelijke vereenigingen de geslachtsorganen van den man aandoen. „Die Jodinnen," zegt Pierre Dufour, „waren - hoe schoon zij ook waren met haar groote zwarte oogen, met haar wellustigen mond met kersroode lippen en spierwitte tanden, met haar lenige en goed gevormde taille, met haar vasten en gevulden hals, met al de schatten van haar mollige vormen — indien men Mozes gelooven wil, met geheime ongemakken behept, die zekere archeologen der geneeskunde als de kenteekenen van de venerische ziekte hebben willen beschouwen."

Men kan evenwel het venerische karakter van de geheime ongemakken der schoone Jodinnen niet betwisten, als men Hoofdstuk XV van Leviticus leest betreffende de vloeiing, die bij den man plaats heeft: Vir qui partitur fluxum seminis immundus erit; et tune indicabitur huic vitio subjacere, cum per singula momenta adheeserit carni ejus atque concreverit feedas humor.

Dit zijn wel de kenteekenen van de blennoragie, en het was voor de mannen, die vloeiden, volgens de uitdrukking der orthodoxe vertalers van den Bijbel, dat Mozes zoo ge-

n