is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geschiedkundige feiten zijn trouwens overvloedig, om den trap van schande te kennen, waartoe de prostitutie bij de Hebreeuwen afdaalde. „De profetieën van Ezechiël vertoonen ons," zegt Dufour, „slechts publieke slechte huizen, tenten voor de ontucht op alle wegen geplaatst en huizen van schande en ontucht; men bespeurt slechts lichtekooien in zijde en met borduurwerken gekleed, schitterend van edelgesteenten, doortrokken van welriekende geuren, en men beschouwt slechts tooneelen van hoererij!"

Dit maakten de ondeugd, de afgodendienst en de prostitutie van de zonen van Abraham, Isaak en Jakob, niettegenstaande de wijze en strenge voorschriften van Mozes.