is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brachten dan de eenvoudige waarheid, wier kennis voor de enkele ingewijden der hoogste klassen bewaard was."

Maar moest de gewijde prostitutie der mannen en vrouwen hun belangen niet komen dienen en hun priesterlijk nietsdoen verrijken ? In Griekenland werd het dus hetzelfde als in Egypte, in Indië en in West-Azië: de geslachtsdeelen der vrouw werden een handelswaar, waar de wachters der tempels hun onzedelijke berekeningen op bouwden, en waaruit zij de inkomsten van hun altaren trokken. Dat zij, die de geschiedenis der godsdiensten schrijven zullen, dit niet vergeten.

§ II. De wettige prostitutie in Griekenland.

De dictérions.

De gewijde prostitutie duurde slechts een zekeren tijd; haar ontuchtige plechtigheden en schaamtelooze erotische mysteriën pasten niet voor het hartstochtelijk en kunstlievend karakter der Grieken. Doch hun verzaken aan den eeredienst der Aziatische Venus liet hen over aan overspel, veelwijverij en tegennatuurlijke ontucht.

Zoowel om de eer der vrouwen en de schaamte der Grieksche meisjes te beschermen, als om de pederastie voor de jonge mannen te voorkomen, stelde Solon dus de wettige prostitutie in onder toezicht van den staat. Hij kocht, voor rekening van de republiek, Aziatische slavinnen op en sloot ze, ten dienste van de openbare prostitutie, in inrichtingen op, die dictérions genaamd werden en te Athene, bij den tempel van Yenus-Pandemos, in den omtrek der haven gelegen waren. Hij vertrouwde het bestuur aan mannen toe,